เด็กหนึ่งขวบเสียชีวิตเพราะกินกาวลาเท็กซ์เข้าไป

          จากกรณีที่มีข่าวเด็กหญิงวัยเพียง 1 ขวบเสียชีว […]