คนเก่งถึงมักคิดว่าตัวเองไม่เก่ง

เคยบ้างไหมที่เวลาเราเห็นคนเก่ง แล้วมีคนชมว่าเค้าเก่ง แต […]