ประเทศไทยกำลังจะเป็นหนี้เพิ่มอีก 2.14 แสนล้านบาทเพราะเงินในคลังกำลังจะหมด

                 มีข่าวหรือหนาวอยู่ในตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของเงินในกระทรวงการคลังว่าเงินในคลังของประเทศไทยนั้นกำลังจะหมดซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากเงินในคลังหมดแล้วรัฐบาลจะไม่มีเงินมาคอยสนับสนุนโครงการต่างๆที่จะเอาไว้ใช้บริหารประเทศและจะไม่มีเงินที่จะเอาไว้คอยช่วยเหลือประชาชนยามเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเดือดร้อนจากอุทกภัย  หรือ อัคคีภัย หรือการเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

มีต้นอย่างไรก็ตามข่าวลือหนาหูนี้ได้มีการยืนยันออกมาเป็นที่แน่นอนแล้วว่าทางด้านรัฐบาลได้มีการอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องของการจะขอกู้เงินเพิ่มจำนวน 2.14 แสนล้านบาทอย่างที่เป็นข่าวลือจริงๆแต่ทางด้านกระทรวงการคลังยืนยันว่าสาเหตุที่กู้เงินนั้นไม่ได้เกิดจากการถังแตกของคณะรัฐบาลซึ่งปัจจุบันนี้เงินในคลังนั้นยังคงมีอยู่เป็นจำนวนมากและเพียงพอที่จะให้ทางคณะรัฐมนตรีนำเงินมาช่วยเหลือประชาชนและนำมาบริหารเศรษฐกิจของประเทศชาติได้เพียงแต่ว่าเป็นการอนุมัติขึ้นมาเพราะว่าต้องการสำรองเงินเอาไว้ใช้จ่ายเพียงเท่านั้น

เนื่องจากว่าตอนนี้ประเทศไทยนั้นยังไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวทำให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวระหว่างประเทศนั้นมีปัญหาได้รับผลกระทบอย่างหนักซึ่งปกติแล้วรายได้ของประเทศไทยจะมาจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศนั้นเอง

ดังนั้นจึงเห็นสมควรว่าจะต้องมีการสำรองเงินเอาไว้เผื่อว่าการระบาดของไวรัสโคโรน่าจะยังไม่หมดไปและยังไม่สามารถไปประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเที่ยวได้ซึ่งมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมาก    สำหรับการอนุมัติเงินจำนวน 2.14 แสนล้านบาทนี้  จะเป็นการอนุมัติเอาไว้สำหรับการสำรองจ่ายเพียงเท่านั้น เพราะตอนนีประเทศไทยมีรายรับ น้อยกว่ารายจ่าย

เพราะช่วงนี้เศรษฐกิจยังไม่ดี ทำให้ยังต้องยืดเวลาการเรียกเก็บเงินค่าภาษีกับประชาชน ไปก่อน สำหรับเงินคงเหลือในกองคลังตอนนี้ทางด้านกระทรวงการคลังยืนยันว่ายังคงมีเงินเหลือเอาไว้ใช้จ่าย อีกประมาณ สองแสนล้านกว่าบาท และคาดว่ายอดเงินดังกล่าวนี้จะสามารถเอาไว้ให้รัฐบาลใช้ได้ถึงประมาณสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน โดยที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางการเงิน ดังนั้นสิ่งที่ทางกระทรวงการคลังออกมายืนยันได้ก็คือ ตอนนี้ทางรัฐบาลยังไม่ถังแตกอย่างแน่นอน

          การที่รัฐบาลมัวแต่กู้เงินจากต่างประเทศเข้ามา อย่างเดียวโดยที่เงินที่กู้มาเพื่อหวังจะเอามาบริหารประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจ  แต่กลับไม่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจให้กลับมาดีได้นั้น จะทำให้ประเทศไทยเป็นหนี้มากขึ้น

และส่งผลให้คนไทยทั้งประเทศเป็นหนี้ต่างประเทศเยอะขึ้น และจะกลายเป็นดินพอกหางหมู เพราะกู้มาอย่างเดียว แต่ไม่มีเงินจ่ายคืน เพราะเศรษฐกิจของประเทศไม่ดี ก็จะไม่มีเงินใช้หนี้ ทางที่ดี รัฐบาลควรจะจัดสรรคณะรัฐมนตรีที่มีความสามารถในการบริหารประเทศจริงเอามาทำงานในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ซื้อหวยออนไลน์ เว็บไหนดี