การบินไทยหาเงินต่อชีวิต ด้วยการขายตึกตรงหลักสี่

         มีข่าวในงานออกมาว่าในขณะนี้การบินไทยได้มีการยื่นเรื่องไปที่ศาลล้มละลายกลางเพราะต้องการที่จะขายทรัพย์สินของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 2 รายการออกไปเนื่องจากว่าจะต้องหาเงินมาทำการฟื้นฟูบริษัทและยังต้องหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทอีกทั้งยังต้องรักษาสถานการณ์ของบริษัทเอาไว้ซึ่งตอนนี้ทางบริษัทการบินไทยยังอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูบริษัทให้กลับมาดีขึ้นเหมือนเดิม

           และในขณะนี้เองทางด้านศาลล้มละลายกลางก็ได้มีการอนุมัติให้ทางบริษัทการบินไทย สามารถขายทรัพย์สินจำนวน 2 รายการที่ยื่นเรื่องขอได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทรัพย์สินแรกนั้นก็คืออาคารตรงบริเวณหลักสี่ซึ่งอาคารดังกล่าวนั้นโดยปกติแล้วจะเอาไว้ให้สำหรับเป็นเปิดเป็นการฝึกอบรมลูกเรือ แต่ที่บริษัทการบินไทยเลือกที่จะขายที่นี่ก็เพราะว่าที่นี่นั้นปัจจุบันไม่ได้ใช้งานเลยเพราะหลังจากที่ลดจำนวนพนักงานลงก็มีการย้ายพนักงานให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตรงบริษัทที่อยู่ตรงสนามบินสุวรรณภูมิทั้งหมด

        นอกจากนี้ทางบริษัทการบินไทยยังจะมีการขายเครื่องยนต์ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินประมาณ 5 ชุด โดยทรัพย์สินที่ขายได้ทั้งหมดทั้ง 2 รายการนี้ทางด้านบริษัทการบินไทยได้มีการคำนวณเอาไว้แล้วว่าจะมีเงินสดเข้ามาให้ทางบริษัทการบินไทยบริหารจัดการภายในบริษัทมีเงินเอาไว้ใช้จ่ายได้จนถึงประมาณเดือนกรกฎาคมปีพศ 2564   

       อย่างไรก็ตามทางด้านบริษัทการบินไทยเตรียมที่มีการยื่นเอกสารไปที่ศาลล้มละลายกลางอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอยื่นเรื่องการขายเครื่องบินที่ตอนนี้บริษัทการบินไทยมีเครื่องบินอยู่โดยมีแนวโน้มว่าอาจจะขายเครื่องบินประมาณ 30-40 ลำด้วยกันซึ่งถ้าหากสารละลายการอนุมัติก็อาจจะสามารถขายเครื่องบินได้ในประมาณเดือนมีนาคมนี้เอง  

        แน่นอนว่าบริษัทการบินไทยนอกจากจะมีการซื้อเครื่องบินเป็นของตนเองแล้วยังมีการเช่าเครื่องบินด้วยซึ่งในขณะนี้มีเครื่องบินจำนวน 10 เครื่องที่มีการยื่นเรื่องขอคืนการเช่าเครื่องก่อนกำหนด  ซึ่งถ้าหากรวมจำนวนเครื่องบินที่มีการขายและคืนการเช่าเครื่องก็จะทำให้จำนวนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยลดลงเหลือเอาไว้ใช้เพียงประมาณไม่เกิน 60 ลำเท่านั้นและถ้าหากไม่เพียงพอก็อาจจะทำการปรับเปลี่ยนข้อมูลเหลือเต็มที่ไม่เกิน 80 ลำนั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย  หาเงินจากหวยหุ้น